HomeHrací řád

Naše historie je velmi dlouhá a zajímavá, pokud vás náš klub zajímá věnujte jí chvíli.

Preambule:

Od 6.2.2006 jsou dvorce 1-14 a centrální dvorec v nájmu Plzeňské tenisové s.r.o. a ta spolu s TK určuje podmínky hracího řádu

1. Vstup na dvorce.

Vstup na dvorce je povolen jen řádným členům TK Slavia Plzeň z.s. po zaplacení členského příspěvku a hracího kódu na příslušný rok a hostům po zaplacení příspěvku pro hosty.

Hráči musí mít tenisovou obuv a vhodné tenisové oblečení.
Není dovoleno hrát v plavkách, bez obutí a bez trička.
Hráči se chovají na dvorcích a v ostatních prostorách areálu ukázněně, nepoužívají hrubých výrazů a nadávek. Při vstupu na dvorce používají postranních prostorů a nepřekážejí hrajícím. Na dvorcích není povoleno provozovat jiný sport než tenis. Uživatelé dvorců jsou povinni udržovat hřiště v pořádku.

2. Rezervace, používání dvorců

Rezervovat dvorec si mohou členové klubu po zaplacení členských příspěvků a zakoupení tzv. PINu rezervačního systému on-line.
Ostatní zájemci o hraní na dvorcích TK Slavia Plzeň mohou kontaktovat službu klubu a zajistit si rezervaci přes správce paní Szafnerovou (603 167 028)
Zadávání platí pro Centrální dvorec a pro dvorce 1 až 11.

Nejsou-li dvorce plně obsazeny, hrací doba není omezena. V opačném případě je hrací doba maximálně 1 hodinu, včetně doby úpravy dvorců po hře.
Hodina se může rezervovat až na 6 dní dopředu.
Po odehrání hodiny rezervace automaticky končí a hráč si může rezervovat dvorec na další den přes on-line systém.
Nenastoupí-li hráč do 15 minut po stanoveném čase na dvorec, ztrácí tím své pořadí a dvorec může být obsazen jiným hráčem. Toto ustanovení neplatí pro pevně rezervované dvorce na celou sezonu.

Základní úprava dvorců provádí správce ráno před zahájením hry.
V průběhu dne si již hráči úpravu dvorců (před hrou stříkání, po hře zametání dvorce a lajn) provádí sami.

Způsobilost dvorců ke hře určuje zásadně správce klubu a služba na dvorcích (paní Jitka Szafnerová)

Pravidla pro hraní z tréninkového košíku je určeno zvláštní vyhláškou.

Není-li na dvorcích vyhrazených pro on- line rezervaci plně obsazeno lze si hraní zakoupit jako host u služby na zadávání dvorců za podmínek určených aktuálním ceníkem.
Hrací doba bude určována dle ročního období.

3. Hraní s trenérem, „hraní s koše“

Hraní na dvorci s trenérem je zvlášť zpoplatněno. Toto zpoplatnění se opět řídí aktuálním schváleným ceníkem. Dále „hrání s košem“ se řídí také zvláštním pravidlem. Dvorce, které jsou k tomuto určené:

7, 8, 9, 10, 11, Centrální dvorec bez časového omezení.

Na dvorcích 4,5,6 je hraní „ s koše“ dovoleno jen do 18.00 hod.

Na dvorcích 1,2,3 není toto hraní dovoleno vůbec.

 4. Vyhrazená práva výboru TK a Plzeňské tenisové s.r.o.

Dodržování pravidel zadávání dvorců řídí služba určená výborem TK.

V případě prokázání závažného porušování Hracího řádu je výbor TK oprávněn použít kázeňské pravomoci vůči těm, jejichž jednání je v rozporu s Hracím řádem.

Plzeňská tenisová s.r.o. TK Slavia Plzeň

MILUJEME TENIS A JSME TU PRO VÁS...

ADRESA

TK Slavia Plzeň z.s.
U Borského parku 2916/19
301 00 Plzeň

Kontakt

info@tkslaviaplzen.cz